Звернення ГО Донецької області “Пропонуємо свою участь у справедливій трансформації вугільних міст”

19 Липня 2021

Ми, громадські організації, які працюють у Донецькій області, розуміємо загальносвітову тенденцію до декарбонізації та справедливої трансформації регіонів, що залежать від викопного палива, до якої долучена також і Україна. Ми радіємо з активності різних державних та приватних структур, місцевих органів самоврядування та міжнародних організацій, які почали долучатися до процесів справедливої трансформації нашого регіону. Водночас, ми стурбовані декількома процесами у цьому контексті.

Цим зверненням, ми хочемо акцентувати увагу національних та міжнародних гравців як на наявних викликах, так і на можливостях справедливої трансформації. Ми також пропонуємо перші конкретні кроки, реалізації яких ми можемо посприяти. Для нас, це є складовою частиною плідного, конструктивного діалогу уряду, органів самоврядування та інших важливих гравців із громадянським суспільством.

Справедлива трансформація є переходом до нової, сталої та успішної економіки в умовах зміни клімату та нестачі ресурсів на планеті. У центрі трансформації сьогодні стоїть перебудова енергетичної галузі та неминуча відмова від використання вугілля в енергетиці в наступні десятиліття. Справедлива трансформація – це  перехід, який ставить у центр уваги потреби регіонів, людей на місцях, та сприяє більшій соціальній справедливості. У центрі стоять люди та громади. Про важливість такого підходу свідчать актуальні документи на європейському та міжнародному рівнях – Європейська Зелений Курс, Leipzig Charter, Territorial Agenda 2030, Ініціативи UN Habitat та Міжнародної Конфедерації Профспілок тощо.

Трансформація є актуальним процесом для України, зокрема для нашого регіону. Про це свідчать низка політичних кроків української влади:

 • ратифікація Паризької угоди у 2016 році;
 • публічні заяви українського уряду у 2020 році щодо приєднання нашої держави до ініціативи Європейського Зеленого Курсу (European Green Deal).
 • початок співпраці із Європейською Комісією, урядами Німеччини, Польщі та Великобританії для справедливої трансформації вугільних регіонів.

Ми вітаємо та підтримуємо відповідні конкретні кроки уряду, а саме:

 • створення національного Координаційного центру з питань трансформації вугільних регіонів;
 • розробку двох концепцій національних програм: трансформації вугільних регіонів України до 2030 року та реформування вугільної галузі.

Дані кроки підтверджують серйозність намірів української влади та підкреслюють окрему увагу до питання соціально-економічного розвитку шахтарських міст.

Ми також вітаємо активність міжнародних партнерів України у напряму трансформації, зокрема Європейської комісії, німецького уряду, урядів Великобританії та Польщі, міжнародних фінансових інституцій (Світового банку, Європейського банку реконструкції та розвитку), Енергетичного Співтовариства тощо.

Ми вважаємо, що громади Донецької області мають потенціал стати повноцінними європейськими містами. Європейське місто за принципом є місце, де концентруються різноманітні погляди, можливості, де відкривається простір для співпраці та солідарності. Наші громади є тим зв’язком між двох рівнів простору відповідно до європейського Leipzig Charter: вони зв’язують потенціал співпраці між сусідами у кварталах та більш великими територіями (регіонами). Громади Донецької області можуть стати більш активними гравцями процесу та об’єднати три ролі справедливого, зеленого та продуктивного міста.

Громади нашого регіону мають низку переваг у цьому процесі трансформації, серед яких:

 • у Донецької області досі живе багато людей із спеціальною освітою та великим досвідом роботи, особливо на великих, промислових підприємствах;
 • громади через реформу децентралізації отримали можливість росту, використання нових земель, більш активного провадження місцевої політики розвитку;
 • міські органи самоврядування вже мають досвід систематичної співпраці з трансформації разом з громадськими організаціями та Донецькою торгово-промисловою палатою у Платформі сталого розвитку вугільних міст Донецької області.

Разом з тим ми стурбовані наступними процесами:

 1. Мешканці вугільних міст не знають і не розуміють принципів справедливої трансформації; вони не мають змоги активно долучатися до процесу трансформації; водночас їх довіра до національної політики щодо трансформації вугільних регіонів перебуває на дуже низькому рівні.
 2. Конкретні державні та міжнародні проєкти щодо трансформації та  місцевого розвитку лише в окремих випадках базуються на співпраці між декількома містами у вугільних регіонах й зазвичай не включають місцеві громадські організації. Такі ініціативи можуть не сприяти розвитку регіону, а, навпаки, посилити негативні тренди, названі вище;
 3. Принципи інклюзивного, системного планування імплементуються в українських громадах з великою складністю, бо органам самоврядування нашого регіону бракує спеціалістів, знань та ресурсів для їх застосування.

У цьому контексті, важливо також брати до уваги декілька специфічних, ключових проблем нашого регіону, які можуть посилити ризики названих вище трендів:

 • загроза втрати великої кількості робочих місць, актуальна заборгованість по заробітним платам;
 • суттєво обмежені можливості залучення приватних інвестицій через близькість до військового конфлікту;
 • сильне екологічне навантаження через наслідки гірничодобувної галузі (пил, важкі метали, забруднення вод тощо);

Сьогодні існують та плануються низка проєктів, програм та заходів щодо енергетичної трансформації та економічного розвитку нашого регіону.

Для їх успіху, ми вважаємо вкрай важливим та актуальним:

 1. Почути голос населення: задіяти інструменти щодо широкої участі мешканців міст; забезпечити системну участь місцевих ГО у проєктах щодо трансформації – від аналізу потреб до імплементації;
 2. Врахувати цінності та пам’ять регіонів: задіяти у проєктах також інструменти з розвитку місцевої ідентичності, збереження культурної спадщини.
 3. Посилити роль громад із урахуванням принципів децентралізації: забезпечити залучення громад у вугільних регіонах у проєкти трансформації; зробити міжмуніципальну співпрацю принципом для міжнародних проєктів; посилити інституційні спроможності громад через підготовку кваліфікованих спеціалістів зі сталого місцевого розвитку та інтегрованого планування.
 4. Дати мешканцям нові перспективи: посилити додаткову освіту за участю різних гравців (ГО, підприємств, закладів освіти, центрів зайнятості тощо); забезпечити нові шляхи професійного та особистого розвитку для місцевого населення.

Ми пропонуємо свою активну участь у реалізації проєктів та активностях з:

 • проведення аналізів та досліджень щодо трансформації, місцевих потреб населення та інституцій, сталого просторового планування;
 • створення і проведення активностей (інформаційних кампаній, фестивалів тощо) з розповсюдження принципів справедливої трансформації;
 • організації процесів діалогу між місцевими гравцями (форуми, внутрішні воркшопи тощо);
 • організація і налагодження роботи центрів розвитку місцевого населення, додаткової освіти тощо.

Ми впевнені, що такі дії можуть суттєво сприяти тому, щоб громади та мешканці Донецької області стали, по-перше, активними учасникам процесу трансформації. По-друге, наші громади можуть у перспективі стати повноцінними європейськими громадами – справедливими, зеленими та продуктивними.

ГО “Добропільський центр молоді “ДОБРО”                              В.Орос

Громадська коаліція “Альянс справедливої трансформації” у складі:

ГО “Центр ініціатив “ТОЛОКА”

ГО “Центр інновацій та партнерства “U.Mentor”

ГО “Заможна людина”

ГО “Ґрунт”

БО “Благодійний Фонд “Фонд розвитку громади “Паритет”

ГО “Територія сталого розвитку”

ГО “Розвиток Донбасу”

ГО “Твори Добропілля”

ГО “Український патріотичний рух Донбасу”

ГО “Громадський простір “Розвиток”

в особі представника                           А. Грудкіна

ГО “Країна вільної громади”               В. В.Вольський

ГО “Українські жінки ХXІ століття”     Н. В. Попова